آهنگ پیشواز بخند از رضا صادقی

کاری از: رضا صادقی
آهنگ پیشواز بخند از رضا صادقی

کد آهنگ پیشواز (کد پیشواز کپی شد)

قیمت استاندارد

1000 تومان

مدت زمان

30 روز

فعالسازی پیامکی

ارسال کد 3315767 به شماره 7575

برای دیگران بفرستید

252 بازدید

متن آهنگ پیشواز بخند از رضا صادقی

ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﯾﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻢ ﻣﯿﺮﯼ ﻧﮕﻢ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ
ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺸﻦ ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺑﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻡ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﯼ ﻧﻔﺴﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻫﻤﻪ ﺧﺴﺘﮕﯿﺎﺕ ﯾﻪ ﺟﺎ ﭼﻨﺪ
ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺧﻮﺑﻪ
ﺑﺨﻨﺪ ﺑﺨﻨﺪ ﺑﺨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺧﻮﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ
ﺍﺧﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻣﺜﻞ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺗﻪ ﻭﻟﯽ
ﻫﯿﭻ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﭽﺮﺧﻢ
ﻣﻦ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺩﺭﺩﯾﻢ ﺳﺎﻋﺘﺎ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻦ
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﯾﻢ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﯾﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﮕﻢ ﻣﯿﺮﯼ ﻧﮕﻢ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺸﻦ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺑﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻡ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﯼ ﻧﻔﺴﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
ﻫﻤﻪ ﯼ ﺧﺴﺘﮕﯿﺎﺕ یه ﺟﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻪ
ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺨﻨﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﯼ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭ
ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮ ﮐﻮﻫﺎ ﺑﺮﻓﻪ ﺍﺧﺮﺵ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻭﯾﺮﻭﻧﻢ ﮐﺮﺩ
ﻣﺮﺩ ﻭﯾﺮﻭﻥ ﺑﺸﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﯾﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ

آخرین آهنگ های پیشواز ایرانسل

خواننده ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی، توسعه و پشتیبانی: آرنیکاوب
×

سرویسهای سایت ما